Werkvelden

Brands and Projects is actief in verschillende werkvelden. Vaak zijn het marketing- en communicatieprojecten in de ruimtelijke ontwikkeling, maar ook corporate communicatie, gebiedsmarketing en andere werkvelden:

  • Duurzaam Ontwikkelen en Bouwen, Bio Based Economy, Energie
  • Erfgoed & Ruimte
  • Herstructurering, Herontwikkeling
  • Water, infrastructuur en bereikbaarheid
  • Economie
  • Sport en Cultuur
  • Corporate Strategie en Positionering